B&B Neagari

Set in a traditional Japanese wooden house. All rooms feature air conditioning and refrigerator. Each private bathroom is equipped with a bathtub, shower and hairdryer. Free WiFi is provided throughout the entire property. An American breakfast is available at an additional cost. A supermarket is located a 5-minute walk away.
 
B&B Neagari is located a minute’s walk from Nomineagari Station, while JR Kanazawa Station is a 24-minute train ride away. Komatsu Airport is a 15-minute drive from the accommodation.
 
 
B&B Accommodation

All rooms feature air conditioning and refrigerator. Each private bathroom is equipped with a bathtub, shower and hairdryer. Our room rate is not included breakfast.

Accommodation

Photo Gallery

View images of the accommodation and services available at B&B Neagari.

Photo Gallery

Ideal Location

B&B Neagari is located a minute’s walk from Nomineagari Station, while JR Kanazawa Station is a 24-minute train ride away.

Location

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách